سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی، ضرب اصفهان، ۱۱۳۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۶۰
تاریخ خلق : ۱۱۳۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان