سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین، ضرب اصفهان، ۱۱۳۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۴۷
تاریخ خلق : ۱۱۳۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان