نقره شاه عباس سوم صفوصی صفویه

نظر شما:

نقره شاه عباس سوم صفوص، ضرب اصفهان،
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۴۱
تاریخ خلق : ۱۱۴۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان