سکه نقره شاه سلطان حسین صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین، ضرب اصفهان، ۱۱۳۲ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۴۹
تاریخ خلق : ۱۱۳۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان