سکه ی نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه ی نقره شاه سلطان حسین صفوی، ضرب اصفهان، ۱۱۳۲ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۳۹
تاریخ خلق : ۱۱۳۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان