سکه نقره شاه سلطان حسین صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین، ضرب تبریز، ۱۱۳۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۴۸
تاریخ خلق : ۱۱۳۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان