سکه نقره شاه سلطان حسین صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین، ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۱۱
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان