سکه نقره شاه سلطان حسین، ضرب اصفهان صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین، ضرب اصفهان، ۱۱۳۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۵۱۵۹
تاریخ خلق : ۱۱۳۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان