سکه نقره شاه عباس سوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس سوم، ضرب اصفهان، ۱۱۴۹ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۷۷
تاریخ خلق : ۱۱۴۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان