سکه نقره شاه عباس سوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس سوم صفوی، ضرب اصفهان، ۱۱۴۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۳۲
تاریخ خلق : ۱۱۴۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان