سکه نقره شاه عباس سوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس سوم صفوی (۱۱۴۷ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۸۴۶
تاریخ خلق : ۱۱۴۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان