سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۳۰ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۷۴۶
تاریخ خلق : ۱۱۳۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان