سکه نقره شاه سلیمان صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلیمان صفوی (۱۰۹۶ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۷۹۸
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان