سکه نقره شاه عباس سوم صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه عباس سوم صفوی (؟۱۱۴ ه.ق؟) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۸۱۳
تاریخ خلق : از ۱۱۴۴ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۴۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان