سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی صفویه

نظر شما:

سکه نقره شاه سلطان حسین صفوی، ضرب تبریزَ، ۱۱۱۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۶۶۱
تاریخ خلق : ۱۱۱۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان