سکه نقره طغاتیمورخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره طغاتیمورخان ایلخان ۷۴۲ ه.ق
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۶۵
تاریخ خلق : ۷۴۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان