سکه مسی مغولان مغولان

نظر شما:

سکه مسی مغولان ضرب خوارزم
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۷۳
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۷) تا قمری (قرن ۷)
رنگ : برنزی
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :