سکه مسی احمد تکودار ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی احمد تکودار ایلخانی(۶۸۰-۶۸۳ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۳۵
تاریخ خلق : از ذیحجه ۶۸۰ قمری (قرن ۷) تا جمادی‌الاول ۶۸۳ قمری (قرن ۷)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان