سکه مسی ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مسی ابو سعید بهادرخان ایلخانی (۷۱۶-۷۳۶ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۹۵
تاریخ خلق : از شوال ۷۱۶ قمری (قرن ۸) تا ربیع‌الثانی ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان