سکه ارغون خان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ارغون خان ایلخانی ۶۹۰ ه.ق
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۸۵
تاریخ خلق : ۶۹۰ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان