سکه مسین شیخ اویس آل جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه مسین شیخ اویس آل جلایر (۷۶۳)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۲۶
تاریخ خلق : ۷۲۳ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان