سکه نقره سربداران ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره سربداران (۷۴۸ ه.ق) ضرب سبزوار
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۴۰۴
تاریخ خلق : ۷۴۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان