سکه نقره انوشیروان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره انوشیروان ایلخانی (۷۴۸ ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۴۲۱
تاریخ خلق : ۷۴۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انوشیروان, نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان