انوشیروان

​فرزند قباد اوّل، معروف به خسرو انوشیروان دادگر و بیست ­و دوّمین شاهنشاه ساسانی بود که از سال ۵۳۱ تا ۵۷۹ میلادی سلطنت کرد. او اصلاحات اقتصادی و مالیاتی کارآمدی را انجام داد که باعث پُرپول شدن خزانۀ شاه و به طور همزمان فراهم آمدن رضایت مردم شد. خسرو، ارتش را سازمانی و قدرتی دوباره داد و در طول دورۀ شاهنشاهی خود سه بار با امپراتوری بیزانس جنگ کرد.

برچسب‌ها: نقره

نظر شما: