سکه ی نقره انوشیروان، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره انوشیروان، ایلخانان دست نشانده، ضرب بردع، قرن هشت هجری قمری
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۳۰
تاریخ خلق : قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انوشیروان