سکه ی نقره ی طغاتیمور، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی طغاتیمور، ایلخانان دست نشانده، به سبک سکه های مناطق خراسان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۱۵۰
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :