سکه نقره طغاتیمور ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره طغاتیمورایلخانی (۷۳۸ه.ق) ضرب دامغان
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۷۴
تاریخ خلق : ۷۳۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان