سکه نقره طغاتیمور ایلخانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره طغاتیمور ایلخانی (۷۳۹ ه.ق) ضرب کاشان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۱۹۷
تاریخ خلق : ۷۳۹ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان