سکه نقره تیمور گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره تیمور گورکانی (۸۰۷-۷۷۱ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۰۹۰
تاریخ خلق : از ۷۷۱ قمری (قرن ۸) تا ۸۰۷ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان