سکه سلطان احمد آل جلایر تکراری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره سلطان احمد آل جلایر
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۲۲
تاریخ خلق : از ۷۸۴ قمری (قرن ۸) تا ۸۱۳ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان