سکه ی نقره ی شیخ ابراهیم دوم شروانشاهان (خاقانیان) صفویه

نظر شما:

سکه ی نقره ی شیخ ابراهیم دوم شروانشاهان (خاقانیان)، دولت دوم، احتمالا ۹۰۸ ه. ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۲۳۸
تاریخ خلق : ۹۱۳ قمری (قرن ۱۰)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, تیموریان, نقره
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان