سکه نقره امیر تیمور گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره امیر تیمور گورکانی ، ضرب (۷۸۸ ه.ق ) ، تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۰۰
تاریخ خلق : ۷۸۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان