سکه نقره محمود جغتایی و تیمور کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره محمود جغتایی و تیمور کورکانی، ضرب سمرقند، ۷۹۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۰۴
تاریخ خلق : ۷۹۱ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان