سکه ی نقره ی طغاتیمور، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی طغاتیمور، ایلخانان دست نشانده، ضرب سلطانیه، ۷۳۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۶۶
تاریخ خلق : ۷۳۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :