سکه ی نقره شاهرخ کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره شاهرخ کورکانی، ضرب سلطانیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۱۰۴
تاریخ خلق : از ۸۰۷ قمری (قرن ۹) تا ۸۵۰ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان