سکه ی نقره شاهرخ کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره به نام شاهرخ کورکانی و در واقع پادوسبانی (امیر کیومرث بن بیستون پادوسبان) ضرب رویان، ۸۲۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۱۶
تاریخ خلق : ۸۲۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک