سکه ی نقره شاهرخ کورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره شاهرخ کورکانی، ضرب یزد، ۸۲۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۱۲۱
تاریخ خلق : ۸۲۵ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک