سکه ی نقره انوشیروان، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره انوشیروان، ایلخانان دست نشانده
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۷۰
رنگ : مسین
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انوشیروان