سکه ی نقره انوشیروان، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره انوشیروان، ایلخانان دست نشانده، ۷۵۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۹۶
تاریخ خلق : ۷۵۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های اکسید نارنجی
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انوشیروان