سکه ی نقره سلیمان، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره سلیمان، ایلخانان دست نشانده، ؟۷۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۶۹
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :