سکه نقره انوشیروان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره انوشیروان ایلخانی ضرب قم
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۱
تاریخ خلق : از ۷۴۴ قمری (قرن ۸) تا ۷۵۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره, انوشیروان
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان