سکه نقره طغا تیمور ایلخانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره طغا تیمور ایلخانی ۷۳۹ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۹۹
تاریخ خلق : ۷۳۹ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان