سکه نقره سلیمان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره سلیمان ایلخانی ضرب همدان
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۷۷
تاریخ خلق : از ۷۴۰ قمری (قرن ۸) تا ۷۴۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان