سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ضرب الحله
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۰
تاریخ خلق : ۷۱۳ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان