سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ضرب فیروزان (۷۳۴ ه.ق، ۷۳۳ الخانیه)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۶۰۲
تاریخ خلق : ۷۳۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : طول (۱ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان