سکه نقره طغاتیمورخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره طغاتیمورخان ایلخانی (۷۵۲-۷۳۹ ه.ق )
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۸۹
تاریخ خلق : از ۷۳۹ قمری (قرن ۸) تا ۷۵۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان