سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره ابوسعید بهادرخان ایلخانی (۷۳۶-۷۱۶ ه.ق) ضرب لاهیجان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۶۵۶
تاریخ خلق : از ۷۱۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۳۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان