سکه طغاتیمور ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره طغاتیمورایلخانی (۷۴۱ ه.ق) ضرب طوس
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۴۰
تاریخ خلق : ۷۴۱ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان