سکه نقره انوشیروان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره انوشیروان ایلخانی (۷۴۴-۷۵۶ه.ق) ضرب ری
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۵۱
تاریخ خلق : از ۷۴۴ قمری (قرن ۸) تا ۷۵۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : انوشیروان, نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان