سکه نقره انوشیروان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره انوشیروان ایلخانی - ؟۷۵ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۲۲۰
تاریخ خلق : از ۷۴۴ قمری (قرن ۸) تا ۷۵۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان